یازدهمین روز سال ۱۴۰۱ دریای یزدانی جویبار به روایت تصویر | پایگاه خبری تحلیلی جویباران