دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 22 July , 2024
تحقیر صنعت خودرو کشور به بهانه خدمت به مردم و آیندگان تفکری ساده انگارانهاست 08 خرداد 1402
کیوان مرادیان گفت:

تحقیر صنعت خودرو کشور به بهانه خدمت به مردم و آیندگان تفکری ساده انگارانهاست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادهای تند و تیز برخی نمایندگان مردم از صنعت خودرو کشور گفت: به هیچ وجه اجازه نداریم خودروسازی کشور را که در شرایط تحریمی مانع توقف چرخ تولید کشور شده استحقیر و ضعیف جلوه دادهو موجبات دلسردی تولیدکنندگان داخل و مردم را فراهم کنیم.