یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ | Sunday, 14 April , 2024
برای مخالفت با بودجه دوازده دلیل داریم 11 فروردین 1402
بذرافشان گفت:

برای مخالفت با بودجه دوازده دلیل داریم

بذرافشان و قائمی پس از بررسی های متعدد علل دوازده گانه مخالفت خود با بودجه 1402 شهرداری جویبار را به رسانه ها اعلام کردند.