آغاز طرح سالم سازی دریا جویبار از ۶خرداد
آغاز طرح سالم سازی دریا جویبار از ۶خرداد
محمد حسین فقیه شهردار جویبار گفت: امیداریم بتوانیم روزانه در ارائه خدمات به مسافران و همشهریان بهبود ایجاد و حتی الإمکان این نواقص را مرتفع کنیم.

محمدحسین فقیه شهردار جویبار با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران  بیان کرد: با توجه به اینکه درآستانه فصل تابستان و بازگشایی طرح سالم سازی دریا در مازندران هستیم، منطقه نمونه گردشگری چپکرود در تاریخ ۶ خرداد آماده بهره برداری گردشگران و همشهریان عزیز خواهد بود.
شهردار جویبار در ادامه تصریح کرد: با گذشت ۲ سال از پاندمی کرونا ، منطقه نمونه گردشگری چپکرود(طرح سالم سازی دریا شهرداری جویبار) آماده ارائه خدمات به مردم عزیز و شریف جویبار و همچنین سایر گردشگرانی که از اقصی نقاط کشور به استان مازندران و شهرستان جویبار سفر میکنند می باشد.
وی در ادامه ضمن تأکید بر رفع نواقص طرح دریا و همچنین وجود برخی نواقص گفت: مجموعه  مدیریت شهری جویبار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر جویبار تأکیدشان بر این است که بتوانیم روزانه در ارائه خدمات به مسافران و همشهریان بهبود ایجاد شود و حتی الإمکان این نواقص را مرتفع کنیم.

  • نویسنده : محمدرضا فولادی