بازدید معاونین وزیر از مرکز اصلاح نژاد دام سبک جویبار
بازدید معاونین وزیر از مرکز اصلاح نژاد دام سبک جویبار
معاونین وزیر کشور و وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کشور ظهر امروز از مرکز اصلاح نژاد دام سبک در شهرستان جویبار بازدید کردند.

به گزارش جویباران،معاونین وزیر کشور و وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کشور ظهر امروز از مرکز اصلاح نژاد دام سبک در شهرستان جویبار بازدید کردند.

دین‌پرست و منصوری معاونین وزیر ظهر امروز از مرکز اصلاح نژاد دام سبک موسوی بازدید کردند.