دعانویس غیربومی در جویبار دستگیر شد.
دعانویس غیربومی در جویبار دستگیر شد.
فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان جویبار گفت: این افراد هیچگونه کمکی برای رفع مشکلات نمیکنند.

به گزارش جویباران، سرهنگ جعفری در تشریح این خبر گفت:با توجه به دریافت خبر  مبنی بر فعالیت فردی غیربومی در امر رمالی و‌ فالگیری و‌ ترویج خرافه گرایی در سطح شهرستان توسط،پلیس آگاهی شهرستان دستگیر شد.
سرهنگ جعفری در خاتمه افزود:شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که افراد رمال و فالگیر هیچ کمکی برای رفع مشکلات،بیماری و‌گرفتاری های خانواده نکرده و‌هدف آنها کسب درآمد از طریق فریب شهروندان بوده،چه بسا زمینه ساز مشکلات و گرفتاری های دیگری برای خانواده ها نیز خواهند شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی نیروی انتظامی جویبار